A/H/Deeg.Q/B/K/H/G/R

  1. A/H/Ijoo Qophii Baajataa, Karooraa Hordoffiifi Gamaaggama Raawwii

-         Karoora waggaa qopheessuu;

-         Gabaasa raawwii hojii waajjiraa kurmaana kurmaanaan qopheessuu;

Karoora baajataa qopheessuu