Mata Duree

Walgahii Idilee 4ffaa Waggaa 1ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa Guyyaa 10/11/2008 egaleera

4FFA4FFAA

Kabajamtoota Miseensota Caffee Oromiyaa

Kabajamtoota Hirmaatootaa fi keessummoota keenya!

Hunda dura waamicha keenya kabajjanii Walgaโ€™ii Idilee 4ffaa Waggaa 1ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa kana irratti hirmaachuuf baga nagaan dhuftan jechuun barbaada.

Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa akkaataa buโ€™uura heera mootummaa naannichaa keewwata 46(1) irratti tumameen qaamolee mootummaa naannichaa keessaa isa tokkoo fi aangoo seera tumuu, ย seeronni tumaman hojii irra oolanii fayyadamummaa ummataa mirkaneessaa jiraachuu isaanii hordofuufi toโ€™achuu, akkasumas bakka buโ€™aa ummata naannichaa taโ€™uun aangoo siyaasaa fi seeraa olaanaa qabuudha.

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 

Buโ€™uuruma kanaan, Caffeen Bara Hojii 5ffaa kunis, jalqaba bara hojii xumuraa jirruu kana irratti hojiiwwan isaa kan eegale mootummaa naannichaa bifa haaraan hundeessuun karoora misoomaa, dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii faayidaa ummata naannichaa mirkaneessan karoora Gudinaa fi Tiraanisfoormeeshiinii 2ffaa fi isuma keessaa kan madde karoora waggaa kan bara 2008 raggaasisuun labsii ย baajata bara hojii kanaaf barbaachisus mirkaneessuun raawwii hojiiwwan qaamolee mootummaa naannichaa hordofaniif toโ€™atan of keessaa filachuun hojii isaa kan jalqabeedha.

Leenjiin Fooramii Afyaaโ€™ota Godinaaleetiif Magaalaa Adaamaatti kennamaa jira

foreLeenjiin Fooramii Afyaaโ€™ota Godinaaleetiif Magaalaa Adaamaatti kennamaa jira.

Qindeessaa โ€˜Forum of Federationโ€™ Baha Afriikaa kan taโ€™an Obbo Maaraguu H/Mariyaam leenjicha ilaalchisee yaada kennaniin, hojiin Fooramichaa Federaaliizimii irratti gahumsa gaggeessitootaa cimsuuf kan hojjetu taโ€™uu beeksisan.

Kanaaf, leenjiin leenjistootaa guyyaa harโ€™aarraa eegalee kennamu kun wal taโ€™iinsa Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa, โ€˜Forum of Federationโ€™ fi โ€˜Center for Creative Leadershipโ€™ waliin taโ€™uun kan kennamu yeroo taโ€™u, leenjiin kun humna gaggeessummaa ofii cimsuu qofaa osoo hin taane gadi buโ€™uun hubannoo leenjii kanarraa argatan kana qaamolee hafaniif kennuun gahumsa walii walii isaanii cimsuu akka qabanis Obbo Maaraguun dhaamaniiru

Jilli Koree Dhaabbii Caffee Oromiyaa Addee Alamnash Asfaawuun hoogganamu hojii hordoffiifi toโ€™annoo taasisee

Jilli Koree Dhaabbii Caffee Oromiyaa Addee Alamnash Asfaawuun hoogganamu hojii hordoffiifi toโ€™annoo taasiseen buโ€™uuraalee misoomaafi kenniinsa tajaajilaa Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Gannatii keessatti hojjetamaa jiru daawwatee qaamolee mootummaafi hooggansa sektaroota Aanichaa waliinis mariโ€™achuun kallattii kaaโ€™ee jira.

Jilli Koree Dhaabbii kun, hojii misoomaa Ganda Gidaamii Dabshoo keessa jiru, โ€˜Farmer Training Centerโ€™ (FTC), Buufata Fayaa Gandichaa, daandiiHaratoo Waayyuufi kkf daawwatee jira.ย 
Buโ€™uuruma kanaan, hojiiwwan misoomaa daawwatamaniifi marii uummataa taasifame irraa kaโ€™uun hooggansa Aanichaa waliin mariyachuun kallatii kaaโ€™ee jira. Kunis, buufanni fayyaa gandicha keessatti argamu gama kenniinsa tajaajilaatiin sochii gaarii irra kan jiru taโ€™uun, hirmaannaan uummataa sochii misoomaa keessatti qabu gaarii taโ€™uun, dubartoonni baadiyyaa waldaalee adda addaatiin ijaaramuun qusannoo maallaqaa, yeroo dahumsaafi rakkinoota adda addaa irratti โ€˜Ambulanceโ€™ aadaatti fayyadamuun kan wal deeggaran taโ€™uun, kenniinsa haqaan walqabatee dhimmoonni RTDn ilaalaman gaarii taโ€™uun dhimmoota akka ciminaatti jilli koree Dhaabbii kun hawaasa Aanichaa mariisisuuniifi daawwannaa taasiseen ilaale keessaa isaan ijoo dha.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

๐“๐จ๐ค๐ค๐ฎ๐ฆ๐ฆ๐š๐š ๐’๐š๐›๐๐š๐ง๐ž๐ž๐ฌ๐ฌ…

  // CAFFEE - (Fulbaana 10,2015): Guyyaa Saboota Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa 17ffaa bara kana sadarkaa Naannoofi biyyaatti kabajamu ilaalchisee koreen kabaja ayyaanichaa sadarkaa naannootti hundaaโ€™e karoora kaโ€™uumsaa qophaaโ€™e irratti mariโ€™ate. แˆ•แ‰ฅแˆจ-แ‰ฅแˆ”แˆซแ‹Š แŠ แŠ•แ‹ตแŠแ‰ณแ‰ฝแŠ•แŠ“ แ‹ˆแŠ•แ‹ตแˆ›แˆ›แ‰ฝแŠแ‰ณแ‰ฝแŠ•แŠ•...

Gutuu isaa Dubbisuuf

๐Š๐จ๐ค๐š๐ฌ๐ข๐ข ๐ƒ๐ฎ๐›๐š๐ซ๐ญ๐จ๐จ๐ญ๐š ๐Œ…

  ***** CAFFEE - (Fulbaana 13,2015): Kokasiin Dubartoota Miseensota Caffee, miseensonni kokasichaa itti gaafatamummaa dachaa qaban gahumsaan akka bahataniifi hirmaannaa Caffee keessatti qaban dabaluuf dandeettii isaanii cimsuufi gahoomsuu irratti xiyyeeffatee hojjata. Koreen Hoji...

Gutuu isaa Dubbisuuf

๐‘ฉ๐’Š๐’“๐’Ž๐’‚๐’…๐’–๐’Ž๐’Ž๐’‚๐’‚ ๐’ƒ๐’Š๐’š๐’š๐’‚๐’‚ ๐’Œ…

*** CAFFEE - (Fulbaana 12,2015): Hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa marii haala yeroo irratti taasisaniin, Raayyaa Ittisaa keenya bira dhaabbachuun aantummaa qabnu kan itti mirkaneessinuufi deeggarsa nurraa eegamu taasisuun qooda keenyas ni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

๐‘พ๐’‚๐’๐’•๐’‚๐’‹๐’‹๐’Š๐’Š๐’ ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Š๐’Š ๐‘ฉ๐’Š๐’š…

***** ๐—–๐—”๐—™๐—™๐—˜๐—˜ - (๐—™๐˜‚๐—น๐—ฏ๐—ฎ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐Ÿด,๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿฑ): Waltajjii kana irratti Af-Yaaโ€™onni Naannolee hundaa, Af-Yaaโ€™onni Bulchiinsota Magaalaafi Miseensonni Mana Maree bakka buโ€™oota uummataa hirmaatanii jiru. Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf: Weebsaayitii: www.caffeeoromiyaa.org Facebook: https://t.me/CaffeeOromia?fbclid=IwAR3Dt6pNar8tkdnp0lXBYmLf-OT1mkUNTf9Xky4IvcWKvSuGBUDXPii3s4g" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="qi72231t nu7423ey...

Gutuu isaa Dubbisuuf

๐——๐—ฎ๐—ฎ'๐—ถ๐—บ๐—บ๐—ฎ๐—ป ๐—”๐—ฏ๐—ฑ๐—ถ๐—ถ ๐—•๐—ผ๐—ฟ๐˜‚…

  __//__ CAFFEE - (Fulbaana 07,2014):Waajjirri Caffee Oromiyaa, Godina Jimmaa Aanaa Sokorruutti daa'immaan harka qalleeyyii maatii hin qabne 27f deeggarsa meeshaalee barnootaafi maallaqaa taasise. Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf: Weebsaayitii: www.caffeeoromiyaa.org Facebook: https://t.me/CaffeeOromia?fbclid=IwAR3fTQlGeQxqukZbDWF-5cXPB-NkBm2j4SEW8Npx9cdH-vt31lYPHEUWgxA" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="qi72231t...

Gutuu isaa Dubbisuuf

๐‘ช๐‘จ๐‘ญ๐‘ญ๐‘ฌ๐‘ฌ โ€“ (๐‘ญ๐’–๐’๐’ƒ๐’‚๐’‚๐’๐’‚ 0…

  __//__ Gumiin Calaltuu Heeraa Labsii Lak. 168/2003n hundaaโ€™ee, gaaffii ๐—›๐—ถ๐—ถ๐—ธ๐—ธ๐—ฎ๐—ฎ ๐—›๐—ฒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฎ dhiyaatuuf buโ€™uura godhachuun dhimmoota Heerichaa falmiisiisaa taโ€™an calaluun ๐—ž๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ถ๐˜€๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ถ๐—ถ ๐—›๐—ถ๐—ถ๐—ธ๐—ธ๐—ฎ๐—ฎ ๐—›๐—ฒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฎ ๐—ข๐—ฟ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜†๐—ฎ๐—ฎ๐—ณ yaada murtee kennaa kan ture taโ€™uu Walitti Qabaan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

ODUU HAARAA

CAFFEEย HEAD OFFICE ADDRESS

ย ย  ย ย strFINFINNE AROUND SAR BET ย INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

ย  ย ย ย ย  ย CALL US: ย Tel: ย +251-113-72-62-18timer

ย  ย ย  ย  ย  ย  ย  ย  Fax: +251-113- 71-48-04 ย 

ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย P.O. Box:21383 - 1000