CAFFEE - (Caamsaa 06,2014): Rakkoo kenna tajaajilaa furuuf, hojiilee koomunikeeshiniifi barnootaa teeknoloojiin deeggaruun hojjetamuu qaba jedhan Afyaa'iin I/A/Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Eliyaas Ummataa.

 
__//__
Abbaan Taayitaa Saayinsiifi Tekinoolojii Oromiyaafi Piroojektii Giddu Gala STI Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti ijaaruuf karoorfate ilaalchiisee hooggansa Caffeefi qooda fudhattoota dhimmi ilaaluu waliin Bishooftuutti mari'ate.
Ijaarsi piroojektii kun akka naannoofi biyyaatti sochii Saayinsiifi Tekinooloojii utubuu keessatti qooda olaanaa kan taphatu ta'uu kan ibsan Obbo Eeliyaas, hoggansi Caffees sochii dinagdee barnootaafi teekinoloojii irratti hundaa'e dhugoomsuuf taasifamu keessatti gahee isaanii ni bahatu jedhan.
Daayireekterri Olaanaan Abbaa Taayitichaa Obbo Mokonnin Bayyanaas sanadoota dhiyaatan irratti yaadaafi gaaffiiwwan ka'aniif ibsa kennaniiru.
May be an image of 2 people, people sitting, people standing and indoorNo photo description available.No photo description available.