CAFFEE – (Adoolessa 10,2013): Caffeen Oromiyaa, duudhaa Oromummaa ganamaa kan ta'e sirna dhibdeefi rakkoosaa ofiin itti furatu mana murtii aadaa hundeessuun beekkamtii kenne.

 
__//__
Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan Obbo Guyyoo Waariyoo I/A/Pireezidaantii MMWOti.

 

Mani Murtii Aadaa hundaa'uun isaa, hawaasni maloota hiikkaa waldiddaa idileefi sirna jaarsummaa armaan dura tureen akka hiikkatuuf, manni murtii kun seera aadaa irratti waan bu'uureffatuuf dhugaafi haqa baasuu irratti bu'a qabeessa ta'uu qorannoo gaggeeffameefi muuxannoon biyyoota biroo waan agarsiisuuf, manneen murtii aadaa murtii kennuu caala araara buusuuf xiyyeeffannoo waan kennaniif gareen lamaan waldhabe mo'ataa fi miira diinummaafi haaloo bahuu irraa bilisa akka ta'aniif kan gargaaruufi dhaqqabummaa haqaa mirkaneessuu danda'u jedhan.
Hundaa'ol, falmiin mana murtii aadaa yeroo gabaabaatti kan xumuuramuufi baasii fayyadamtootaa xiqqeessu waan ta'eef, manni murtii kun sirna seeraafi haqaa guddina aadaa, duudhaafi afaan Oromootiif gumaachuufi miirri abbummaa keessatti mirkanaa'eefi maloota hiikkaa waldhabdee aadaa ummata Oromoo keessatti gabbatee jiru kan jaarnayoomsuufi ummata fayyadamaa taasisu ta'uunis ibsameera.
Caffeen Oromiyaas, dhimmoota kanneen giddugaleessa godhachuun wixineen Labsii Manneen Murtii Aadaa Hundeessuufi Beekkamtii kennuuf dhiyaate kun seera ta'ee akka hojiirra ooluuf raggaasaniiru. Labsiin kunis, Labsii Lak. 240/2013 ta'ee hojiirra kan oolu ta'uu Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo beeksisaniiru.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Teelegraama: Https://t.me/CaffeeOromia
Weebsaayitii: www.caffeeoromiyaa.gov.et
Facebook: www.facebook.com/CaffeeOromia
Nu Hordofaa!
May be an image of 3 people and people standingMay be an image of 4 people and indoor