CAFFEE – (Adoolessa 10,2013): Hojiiwwan Manneen Murtii keessatti bara baajataa 2014f karoorfaman Obbo Gazaaliin Caffeef dhiyeessaniiru.

 
__//__
Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra oolchuu, seerotaafi hojimaatawwan qaawwa qaban qorannaan adda baasuun akka fooyya'an taasisuu, olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaamolee haqaa sadarkaan jiran waliin qindoominaan hojjachuufi kenna tajaajila lammummaa irratti hirmaachuu irratti xiyyeeffatanii kan hojjatan ta'uu Obbo Gazaaliin Karoora Bara 2014 Caffeef dhiyeessan keessatti ibsaniiru.

 

Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Teelegraama: Https://t.me/CaffeeOromia
Weebsaayitii: www.caffeeoromiyaa.gov.et
Facebook: www.facebook.com/CaffeeOromia
Nu Hordofaa!
May be an image of 1 person, sitting and indoorMay be an image of 2 people, people sitting, people standing and indoor
May be an image of 8 people, people sitting and indoor