CAFFEE - (Adoolessa 09,2013): Miseensonni Caffee Oromiyaa gabaasa qaama raawwachiiftuu dhiyaate irratti hojii bara kana hojjetameef beekkamtii kennuun, yaadaafi gaafiilee adda addaas kaasaniiru

 
__//__
Miseensonni Caffee Oromiyaa, gabaasa qaama raawwachiiftuu Pireezidaantii MNO Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaate irratti wayita yaada kennan, hojiiwwan gaggaarii waliigalaan bara kana hojjetamaa turaniif beekkamtii kennaniiru.

 

Keessattuu, injifannoon filannoon argame, dhaloota boruu ijaaruuf hojiin gama barnootaan hojjetameefi piroojeektota buleeyyiifi haaraaf xiyyeeffannoo addaa kennuun xumuursisuun tajaajilaaf banaa taasisuun injifannoodha jedhan.
Gama biraan, gaaffilee ijoo ka’an keessaa, harkifannaa piroojeektii daandii, hospitaalotaa, qaala’iinsa jireenyaan walqabatee rakkoo meeshaalee bu’uuraa kan akka zayitaa, sukkaaraa, meeshaalee ijaarsaafi kan biroos, ibsaa, gammoojjii horsiise bulaa Booranaafi Gujii keessatti piroojektota bishaanii bara dheeraaf harkifatan xumuursisuu irratti hanqinni kan jiru ta’uu eeruun mootummaan xiyyeeffannoo olaanaan irratti hojjechuu akka qabus gaafataniiru.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Teelegraama: Https://t.me/CaffeeOromia
Weebsaayitii: https://www.facebook.com/caffee.oromia/?__cft__[
Nu Hordofaa!
May be an image of 1 person, sitting and indoor
 

May be an image of 2 people, people sitting, people standing and indoor

May be an image of 2 people, people sitting and indoor