Mata Duree

Nu qunnamaa

Display #
Name Position Phone Suburb State Country
Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Kab.Adde Sa'adaa Abdurahmaan Tel: +11-3- 71-41-87 Bakka Jireenyaa: Finffinnee
Itti Aantuu Afyaa'ii Oromoyaa Kab.Obbo Eeliyaas Ummataa Tel: 011-3-71-41-93 Bakka Jireenyaa: Finfinnee
Itti gaaffatamaa Waajjiraa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu Tel: 011-3-72-00-04 Bakka Jireenyaa: Finfinnee
Kutaa ICT(TQO)
A/H/Ijoo Dhimmoota Koomunikeeshiniifi Bul/ Odeeffannoo Obboo Cimdeessaa Walduu Tel: +11-3-72-62-18 Bakka Jireenyaa: Finffinnee

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000