Mata Duree

Ergama fi Mulโ€™ata

Ergama

Bara 2022tti Oromiyaa sirni demokraasiifi bulchiinsi gaariin keessatti dagaageefi akka biyyaatti fakkeenya badhaadhinaa taate arguudha.

Mul'ata

Seerota qulqullina qaban baasuu, hordoffiifi  toโ€™annoo gaggeessuu, hojii bakka buโ€™ummaa ummataa raawwachuufi Manneen Maree Ummataa  sadarkaan jiran gahee isaanii sirnaan bahuu akka dandaโ€™aniif dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuun ummata naannichaa gama hundaanuu fayyadamaa taasisuu.

CAFFEEย HEAD OFFICE ADDRESS

ย ย  ย ย strFINFINNE AROUND SAR BET ย INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

ย  ย ย ย ย  ย CALL US: ย Tel: ย +251-113-72-62-18timer

ย  ย ย  ย  ย  ย  ย  ย  Fax: +251-113- 71-48-04 ย 

ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย P.O. Box:21383 - 1000