Mata Duree

Duudhaalee

Duudhaalee Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa

โ€ข Olaantummaa Seeraa,
โ€ข Hirmaachisummaa,ย 
โ€ข Iftoomina,
โ€ข Ittigaafatamummaa,
โ€ข Aantummaa uummataa,
โ€ข Tajaajjila siโ€™aawaa fi saffiina qabu,
โ€ข Al-logummaa,ย 
โ€ข Qophaaโ€™ina jijjiiramaa
โ€ข Aadaa fi duudhaa uummataa kabajuu,

CAFFEEย HEAD OFFICE ADDRESS

ย ย  ย ย strFINFINNE AROUND SAR BET ย INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

ย  ย ย ย ย  ย CALL US: ย Tel: ย +251-113-72-62-18timer

ย  ย ย  ย  ย  ย  ย  ย  Fax: +251-113- 71-48-04 ย 

ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย P.O. Box:21383 - 1000