WAAMICHA WALGAHII CAFFEE

Kabajamtoota Miseensota Caffee Hundaaf

str1

Walgahii Idilee 4ffaa Waggaa 1ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa Adoolessa 08/2008 irraa eegalee Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti ni adeemsifama. Kanaafuu, miseensonni Caffee Oromiyaa hundi waraqaa eenyummeessaa Miseensa Caffee ta’uu keessan ibsu qabattanii Adoolessa 07/2008waaree booda sa’aatii 8:30 irraa eegalee Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti argamuun akka gabaastan isin beeksifna.

Kookasiin Dubartootaa Adoolessa 07/2008 sa’aa 2:30 irraa eegalee waan adeemsifamuuf, Kabajamtoonni Dubartoonni Miseensota Caffee taatan Adoolessa 06/2008 Magaalaa Adaamaa galtanii akka bultan isin beeksifna.

Waajjira Caffee Oromiyaa

Finfinnee