Mata Duree

Caffeen Oromiyaa Yaa’ii Ariifachiisaa 3ffaa Waggaa 4ffaa Bara Hojii 5ffaa taa’erratti Muudama Miseensota Kaabinee 16 sagalee deeggarsa 444, mormii 5fi sagalee kan him kenniin 3n mirkaneessee jira.

CAFFEE-28/01/2011: 
1. Aadde Xayyibaa Hasan Kaayyoo….. Itti Aantuu Pirezidaantii MNO fi Qindeessituu Sektara Hawaasummaa
2. Dr.Girmaa Amantee Noonnoo….Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Qonnaa
3. Obbo Ahimad Tusaa….Sadarkaa I/Aanaa Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Diinagdee
4. Obbo Assagid Geetaachoo Yimanuu…Itti Gaafatamaa Waajjira Pirezidaantii MNO 

5. Addee Munaa Ahmad Sa’id….Hoggantuu Biiroo Dhimma Dubartootaa, Daa’immanii fi Dargaggootaa Oromiyaa 
6. Obbo Admaasuu Daamxoo….Hogganaa Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii MNO
7. Dr Garramoo Hulluuqaa….Hogganaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa 
8. Obbo Xilaahun Warquu Roobii….Hogganaa Biiroo Misomaa Intarpiraayzii fi Industirii
9. Dr. Injinar Fiqaaduu Fufaa Fayyisaa….Hogganaa Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneenii Oromiyaa
10. Dr.Milkeessaa Miidhagaa Gammachuu….Hogganaa Biiroo Bulchiinsaa fi Ittifayyadama Lafaa Oromiyaa 
11. Obbo Eebbaa Garbaa Abdiisaa….Hogganaa Biiroo Barnoota Leenjii Teekinikaa fi Ogummaa Oromiyaa 
12. Obbo Mulaatuu Tsiggee Dastaa….Hogganaa Biiroo Daldalaa Oromiyaa
13. Addee Fatiyaa Muhaammad Alii…Hoggantuu Biiroo Dhimma Hojjataa fi Hawaasummaa Oromiyaa 
14. Aaddee Caaltuu Saanii Ibraahim…Daayirektara Olaantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa 
15. Obbo Dhaabaa Dabalee Hundee….Hogganaa Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa 
16. Obboo Tashoomaa Girmaa Bayyanaa….Hogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa
Image may contain: 1 person, indoor
Image may contain: 2 people, people standing and suit
Image may contain: one or more people, people standing and suit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

በምስራቅ ኦሮሚያ ከሚገኙ አጎራባ…

ጨፌ - ህዳር 17 ቀን 2011፡- እንኳን ደህና መጣቹሁ ንግግር በማድረግ ኮንፈረንሱን የከፈቱት ክብርት ወ/ሮ ሎሚ በዶ የጫፌ ኦሮሚያ አፈ-ጉባዔ ናቸው፡፡ የንግግራቸው ፍሬ ሀሣብም የሚከተለው ነው፡፡ ባሳለፍናቸው ሁለትና ሦሥት ዓመታት ውስጥ...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Konfiransii Nageenya…

Konfiransii Nageenyaafi Araaraa Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Naannolee ollaa Baha Oromiyaatti argaman

CAFFEE - 17 /2011:- Konfiransii Nageenyaafi Araaraa Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Naannolee ollaa Baha Oromiyaatti argaman waliin Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti qophaaye kanarratti Afyaa'iin Mana Maree Federeeshinii Kab. Addee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Qormaanni gamaa gama…

CAFFEE - Sadaasa 06/2011:  Gaheen hojii Caffee waan Heeraafi Seeraan kennameef qofarratti daangeffamee kan hafu osoo hin taane sanaan olitti dhimma ilaalamuu qabudha. Kanaaf, hojiiwwan guyyaa guyyaan hojjennu keessatti jijjiirama saba...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – Sadaasa 05/…

*****Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo hojjettoota Waajjira Caffeetiif ergaa dabarsaniin Caffeen utubaa Mootummaa Naannichaa ta'uu ibsuun, hojiiwwan gama kanaan hojjetamuu qabanis fedhiifi faayidaa uummata keenyaa karaa guutuu danda'uun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Caffee - Onkolooless…

*****Fooramiin Manneen Maree Naannolee ollaa Oromiyaa, Amaaraafi Affaar hirmaachise qopheessummaa Waajjira Caffee Oromiyaatiin Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Kana ilaalchisuun Fooramiin kun walitti dhufeenya hawaasa Naannolee daangaa waliiniirra jiraatan nageenyaafi jiruufi jireenya...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Caffeen Oromiyaa Yaa…

CAFFEE-28/01/2011: 1. Aadde Xayyibaa Hasan Kaayyoo….. Itti Aantuu Pirezidaantii MNO fi Qindeessituu Sektara Hawaasummaa2. Dr.Girmaa Amantee Noonnoo….Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Qonnaa3. Obbo Ahimad Tusaa….Sadarkaa I/Aanaa Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Diinagdee4. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000