Caffeen Oromiyaa Yaa’ii Ariifachiisaa 3ffaa Waggaa 4ffaa Bara Hojii 5ffaa taa’erratti Muudama Miseensota Kaabinee 16 sagalee deeggarsa 444, mormii 5fi sagalee kan him kenniin 3n mirkaneessee jira.

CAFFEE-28/01/2011: 
1. Aadde Xayyibaa Hasan Kaayyoo….. Itti Aantuu Pirezidaantii MNO fi Qindeessituu Sektara Hawaasummaa
2. Dr.Girmaa Amantee Noonnoo….Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Qonnaa
3. Obbo Ahimad Tusaa….Sadarkaa I/Aanaa Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Diinagdee
4. Obbo Assagid Geetaachoo Yimanuu…Itti Gaafatamaa Waajjira Pirezidaantii MNO 

5. Addee Munaa Ahmad Sa’id….Hoggantuu Biiroo Dhimma Dubartootaa, Daa’immanii fi Dargaggootaa Oromiyaa 
6. Obbo Admaasuu Daamxoo….Hogganaa Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii MNO
7. Dr Garramoo Hulluuqaa….Hogganaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa 
8. Obbo Xilaahun Warquu Roobii….Hogganaa Biiroo Misomaa Intarpiraayzii fi Industirii
9. Dr. Injinar Fiqaaduu Fufaa Fayyisaa….Hogganaa Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneenii Oromiyaa
10. Dr.Milkeessaa Miidhagaa Gammachuu….Hogganaa Biiroo Bulchiinsaa fi Ittifayyadama Lafaa Oromiyaa 
11. Obbo Eebbaa Garbaa Abdiisaa….Hogganaa Biiroo Barnoota Leenjii Teekinikaa fi Ogummaa Oromiyaa 
12. Obbo Mulaatuu Tsiggee Dastaa….Hogganaa Biiroo Daldalaa Oromiyaa
13. Addee Fatiyaa Muhaammad Alii…Hoggantuu Biiroo Dhimma Hojjataa fi Hawaasummaa Oromiyaa 
14. Aaddee Caaltuu Saanii Ibraahim…Daayirektara Olaantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa 
15. Obbo Dhaabaa Dabalee Hundee….Hogganaa Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa 
16. Obboo Tashoomaa Girmaa Bayyanaa….Hogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa
Image may contain: 1 person, indoor
Image may contain: 2 people, people standing and suit
Image may contain: one or more people, people standing and suit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Caffeen Oromiyaa Yaa…

CAFFEE-28/01/2011: 1. Aadde Xayyibaa Hasan Kaayyoo….. Itti Aantuu Pirezidaantii MNO fi Qindeessituu Sektara Hawaasummaa2. Dr.Girmaa Amantee Noonnoo….Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Qonnaa3. Obbo Ahimad Tusaa….Sadarkaa I/Aanaa Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Diinagdee4. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Labsii Hojjettoota M…

CAFFEE- 28/1/2011: __________ // _________ Sirna fo’annoofi filannoo manneen hojii mootummaa keessatti gaggeeffamu bu’uuraan jijjiiruun akka naannootti hojimaata mirkaneeffannaa ga’umsa ogummaafi hojii diriirsuun akkasumas pabliik sarvaantii ilaalcha tajaajiltummaafi aantummaa ummataa gonfateefi guddina...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - Fulbaana 22…

CAFFEE - Fulbaana 22/2011: Jijjiirama Guyyaa Yaa'ii Ariifachiisaa Caffee Oromiyaa:

_____ // ______Caffeen Oromiyaa "Yaa'ii Ariifachiisaa 3ffaa Waggaa 4ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa" Fulbaana 25/2011 irraa eegalee gaggeessuuf jedhu ilaalchisee Miseensonni Caffee Oromiyaa Fulbaana 24/2011 Magaalaa Adaamaa Galma Caffee galtanii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - Fulbaana 21…

_____ // ______Caffeen Oromiyaa "Yaa'ii Ariifachiisaa 3ffaa Waggaa 4ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa" Fulbaana 25/2011 irraa eegalee Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti ni taa'a jedhamee eegama.

Gutuu isaa Dubbisuuf

Labsii Manneen Murti…

Wixineen Labsii Mannen Murtii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Hundeessuuf Bahe haala armaan gadiin kan isiniifi dhiyeessine wayita ta'u hanga Yaa'ii Caffeetti dhiyaatee ragga'utti yaada keessan karaa Email WCO :...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Wixinee Labsii Walda…

Wixineen Labsii Waldaalee Hojii Gamtaa Oromiyaa Hundeessuuf Bahe haala armaan gadiin kan isiniifi dhiyeessine wayita ta'u hanga Yaa'ii Caffeetti dhiyaatee ragga'utti yaada keessan karaa Email WCO : caffeeoromia@gmail.com ykn  ...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000