Mata Duree

በምስራቅ ኦሮሚያ ከሚገኙ አጎራባች ክልሎች የሰላምና የእርቅ መድረክ በአዳማ ከተማ ተዘጋጀ

ጨፌ - ህዳር 17 ቀን 2011፡- እንኳን ደህና መጣቹሁ ንግግር በማድረግ ኮንፈረንሱን የከፈቱት ክብርት ወ/ሮ ሎሚ በዶ የጫፌ ኦሮሚያ አፈ-ጉባዔ ናቸው፡፡ የንግግራቸው ፍሬ ሀሣብም የሚከተለው ነው፡፡

ባሳለፍናቸው ሁለትና ሦሥት ዓመታት ውስጥ የህዝባችንን በሰላም አብሮ የመኖር ህልውናና እሴቶችን የሚፈታተኑ ግጭቶች እዚህም እዚያም ሲከሰቱ እንደነበረ ሁላችንም ያስተዋልነው እውነታ ነው፡፡ በርግጥ እነዚህ ፈተናዎች መታየት የጀመሩት ዛሬ ሀገራችን እያካሄደች ያለውን የለውጥ እንቅስቃሴ ተከትሎ ብቻ ሳይሆን በጥልቅ ታሃድሶው ወቅትም ህዝባችን ለውጡን በመደገፍ ያደረገውን እንቅስቃሴ በኃይል ለመቀልበስ በተወሰዱት ኢ-ህገ መንግስታዊና ጸረ ዲሞክራሲ እርምጃዎች ወቅትም ችግሮቹ እንደታዩ የሚታወስ ነው፡፡

Konfiransii Nageenyaafi Araaraa Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Naannolee ollaa Baha Oromiyaatti argaman

CAFFEE - 17 /2011:- Konfiransii Nageenyaafi Araaraa Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Naannolee ollaa Baha Oromiyaatti argaman waliin Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti qophaaye kanarratti Afyaa'iin Mana Maree Federeeshinii Kab. Addee Keeriyaa Ibraahim argamuun ergaa baga nagaan dhuftanii dabarsaniiru.

Barreeffama Konfiraansichaaf qophaaye "Heddumminni, Waldanda'uufi Araarri Ijaarsa Tokkummaa Biyyaalessaaf" jedhu Afyaa'ii Itti Aantuu Caffee Oromiyaa Kab. Addee Mahbubaa Adam hirmaattota konfiransichaaf dhiyeessaniiru.

Image may contain: 2 people, people sitting and text
Image may contain: 23 people, people sitting

Qormaanni gamaa gamanaan nu mudachaa jiru akka sabaatti kan nurratti aggaamame ta'uu hubannee hojii keenya bilchinaafi gahumsa olaanaan hojjachuu qabna kan jedhan Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhooti.

CAFFEE - Sadaasa 06/2011: 

Gaheen hojii Caffee waan Heeraafi Seeraan kennameef qofarratti daangeffamee kan hafu osoo hin taane sanaan olitti dhimma ilaalamuu qabudha. Kanaaf, hojiiwwan guyyaa guyyaan hojjennu keessatti jijjiirama saba keenyaa, darbees biyya keenyaa keessatti qooda olaanaa qabaachuu keenya hubannee hojii keenya gahumsa yeroon barbaaduufi hojimaata mootummaa eegnee hojjechuu danda’uutu nurra jiraata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhooti.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

በምስራቅ ኦሮሚያ ከሚገኙ አጎራባ…

ጨፌ - ህዳር 17 ቀን 2011፡- እንኳን ደህና መጣቹሁ ንግግር በማድረግ ኮንፈረንሱን የከፈቱት ክብርት ወ/ሮ ሎሚ በዶ የጫፌ ኦሮሚያ አፈ-ጉባዔ ናቸው፡፡ የንግግራቸው ፍሬ ሀሣብም የሚከተለው ነው፡፡ ባሳለፍናቸው ሁለትና ሦሥት ዓመታት ውስጥ...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Konfiransii Nageenya…

Konfiransii Nageenyaafi Araaraa Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Naannolee ollaa Baha Oromiyaatti argaman

CAFFEE - 17 /2011:- Konfiransii Nageenyaafi Araaraa Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Naannolee ollaa Baha Oromiyaatti argaman waliin Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti qophaaye kanarratti Afyaa'iin Mana Maree Federeeshinii Kab. Addee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Qormaanni gamaa gama…

CAFFEE - Sadaasa 06/2011:  Gaheen hojii Caffee waan Heeraafi Seeraan kennameef qofarratti daangeffamee kan hafu osoo hin taane sanaan olitti dhimma ilaalamuu qabudha. Kanaaf, hojiiwwan guyyaa guyyaan hojjennu keessatti jijjiirama saba...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – Sadaasa 05/…

*****Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo hojjettoota Waajjira Caffeetiif ergaa dabarsaniin Caffeen utubaa Mootummaa Naannichaa ta'uu ibsuun, hojiiwwan gama kanaan hojjetamuu qabanis fedhiifi faayidaa uummata keenyaa karaa guutuu danda'uun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Caffee - Onkolooless…

*****Fooramiin Manneen Maree Naannolee ollaa Oromiyaa, Amaaraafi Affaar hirmaachise qopheessummaa Waajjira Caffee Oromiyaatiin Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Kana ilaalchisuun Fooramiin kun walitti dhufeenya hawaasa Naannolee daangaa waliiniirra jiraatan nageenyaafi jiruufi jireenya...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Caffeen Oromiyaa Yaa…

CAFFEE-28/01/2011: 1. Aadde Xayyibaa Hasan Kaayyoo….. Itti Aantuu Pirezidaantii MNO fi Qindeessituu Sektara Hawaasummaa2. Dr.Girmaa Amantee Noonnoo….Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Qonnaa3. Obbo Ahimad Tusaa….Sadarkaa I/Aanaa Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Diinagdee4. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000